Zoeken
Hiërarchie
Beschrijving

Concept: Maateenheid

URI: qt:OWLClass_470000

type: owl:Class

Namen

Unit of measurement

Maateenheid

Supertypen

Eigenschappen

Gebruik