Zoeken
Hiërarchie
start
▷ Grootheid dimensie
    ▼ ISQ grootheid dimensie (2)
Beschrijving

Concept: Grootheid dimensie

URI: qt:OWLClass_527000

type: owl:Class

Namen

Quantity dimension

Grootheid dimensie

Supertypen

Eigenschappen

Gebruik

     Druk

     Drukkracht

     Drukspanning

     Dwarskracht

     Kracht

     Mechanische spanning

     Normaalkracht

     Rekspanning

     Schuifspanning

     Trek

     Trekkracht

     Trekspanning