Hoofdstukken
Bouwconcepten verkennen

Bouwconcepten verkennen

Concepten worden gevonden via de Browser of via de Taxonomie. In de Browser heeft u de keuze tussen zoeken met een zoekwoord of het volgen van een hiërarchie van concepten, de Taxonomie maakt alleen gebruik van een hiërarchie. De beschrijving van een concept is bij Browser en Taxonomie hetzelfde, alleen zijn in de Browser alle verwijzingen naar andere concepten gelinkt, bij de Taxonomie is dat niet het geval. In de Browser wordt alleen een beperkte hiërarchie getoond, bestaande uit de directe supertypen en subtypen, in de Taxonomie wordt de totale boomstructuur van de conceptklassen weergegeven.

In de Browser leiden verschillende wegen naar de concepten. Bij opening van de browser wordt onder 'Hiërarchie' een index van algemene concepten getoond, na aanklikken van een van deze concepten wordt in het hoofdscherm de definitie van het concept getoond en worden in de index de supertypen en subtypen van het concept gegeven, alsmede de term 'start' waarmee het beginscherm wordt opgeroepen. Een tweede mogelijkheid is 'zoeken' door een zoekterm in te geven, er wordt dan een lijst gegenereerd van concepten waarin deze zoekterm voorkomt, aanklikken van een van de gevonden concepten leidt weer tot de weergave van de concept definitie. Als de zoekterm niets oplevert wordt dit in het zoekvak vermeld. Er kan worden geschakeld tussen Nederlands en Engels met de knop in de rechter bovenhoek van de pagina.

De definitie van een concept bevat:

  • de naam van het geselecteerd concept
  • de identificatie van het concept (een URI)
  • het type concept (class, objectproperty of datatypeproperty)
  • de aan het concept gekoppelde namen in het Nederlands en Engels
  • eventueel aan het concept gekoppelde commentaren
  • eventueel aan het concept gekoppelde referenties
  • de directe supertypen van het concept met hun eigenschappen
  • de eigenschappen van het concept

URI: De URI van een concept is de unieke identificatie van het concept. Het bestaat uit een prefix voor de aanduiding van de namespace en een uniek nummer binnen de namespace. De namespace zelf wordt niet weergegeven, deze verwijst naar het OWL bestand waarin het concept is gedefinieerd.

Type: Onder de index worden in principe alleen concepten van het type 'class' getoond, de andere typen komen voor in de definitie en kunnen daar ook worden geselecteerd.

Namen: Een concept heeft ten minste een Nederlandse en een Engelse naam, meerdere namen kunnen voorkomen (synoniemen) en een naam kan voor meerdere concepten worden gebruikt (homoniemen). Bij het zoeken van een concept via een zoekterm kunnen dus meerdere concepten met dezelfde naam voorkomen en ook een concept met meerdere namen.

Commentaar: Een commentaar bevat in het algemeen een korte beschrijving van het concept, commentaren zijn in het Nederlands en het Engels.

Referenties verwijzen naar externe documenten waarin het concept wordt besproken, als deze een web-adres bevatten kan de betreffende web-pagina worden opgeroepen in een nieuw venster.

Supertypen: Concepten kunnen meerdere supertypen hebben, de Eigenschappen van die supertypen worden overerfd. De overerfde Eigenschappen zijn tussen vierkante haken: [...] weergegeven. Een supertype kan zelf ook meerdere supertypen hebben, de van die supertypen overerfde Eigenschappen zijn eveneens weergegeven. Omdat Eigenschappen kunnen worden gespecialiseerd, worden zowel de overerfde als de meer gespecialieerde Eigenschappen weergegeven. Een supertype kan door aanklikken worden geselecteerd. Supertypen worden ook getoond onder de Index, daar worden ook de subtypen van het concept getoond.

Eigenschappen zijn samengesteld uit een predicaat, een object en eventueel een waarde. Predicaten en objecten zijn zelf ook concepten en kunnen worden geselecteerd door ze aan te klikken. Er zijn twee soorten Eigenschappen: objectproperties en datatypeproperties. Objectproperties leggen een relatie tussen twee concepten van het type class, de daarbij behorende predicaten geven de soort relatie aan. Datatypeproperties zijn in het algemeen kwantificeerbare eigenschappen die een waarde kunnen hebben.

Gebruik geeft aan waar een concept wordt toegepast in de beschrijving van een ander concept.

2015-02-26